Elke ochtend als we wakker worden hebben we weer 24 splinternieuwe uren om te leven. Wat een kostbaar geschenk! Het ligt in ons vermogen zo te leven dat deze 24 uur onszelf en anderen vrede, vreugde en geluk brengen. Vrede is hier en nu te vinden, in alles wat we zien en doen. De vraag is alleen: zijn we er mee in contact?

Verlichting, vrede en vreugde kunnen ons niet door een ander geschonken worden. De bron zit in onszelf. Als we diep in het heden graven, kunnen we water vinden. Om werkelijk te leven, moeten we terugkeren naar het nu. Het voertuig dat ons naar het beden terugbrengt is onze bewuste ademhaling.

Een aantal lezingen, publicaties en gesprekken vormt het basismateriaal waaruit deze handleiding om te komen tot blijvende innerlijke vrede is samengesteld. Een boek vol praktische raadgevingen en overdenkingen, die cirkelen rond de gedachte dat uiterlijke vrede onbestaanbaar is zonder innerlijke vrede.

Het eerste deel van het boek behandelt de vele mogelijkheden om tot onze dagelijkse noodzakelijke rust te komen. Deel twee gaat in op de vraag hoe we die rustmomenten in onze levenswijze kunnen integreren. Het derde deel beschrijft de weg van de bodhisattva, de ‘held van het boeddhaschap’, die ten voorbeeld wordt gesteld als een figuur die in staat is zijn innerlijke vrede naar anderen uit te dragen. Thich Nhat Hanh is een Vietnamese Zen monnik, zen leraar, schrijver en vredesactivist, die sinds de Vietnam-oorlog wereldwijd bekend geworden is en talloze boeken op zijn naam heeft staan.

Iedere stap is vrede, Auteur: Thich Nhat Hanh, Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij, oktober 1994. Met een inleiding van de Dalai Lama.