In de nadagen van meditatiecentrum ‘De Kosmos’ in Amsterdam nodigde Maarten Houtman, zenleraar en nestor van de Nederlandse zenbeweging, zijn collega Nico Tydeman uit om gesprekken te voeren over hun beider passie: de zenmeditatie. Ondanks de verschillen werkten ze vanuit dezelfde inspiratie, en bovendien waren ze oude vrienden. Uiteindelijk werden in totaal twintig gesprekken gevoerd, die zich uitstrekten over de periode maart 1989 tot mei 1995. Op Maarten’s voorstel kregen deze de werktitel Lekepraat mee.

Al lezend zult u gewaarworden dat deze ‘lekepraat’ in zijn veelomvattende beweging niet alleen heel verhelderend is voor de zenbeoefenaar, maar – meer dan dat – raakt aan de essentie van ons bestaan.
Lekepraat, Geen Meester, Geen Leerling: gesprekken over het hart van Zen Meditatie, Nico Tydeman & Maarten Houtman

172 pagina’s | Asoka Uitgevery | maart 2010

Taal: Nederlands
Afmetingen: 130x18x211 mm
Gewicht: 228 gr
Druk: 1
ISBN10: 905670236X
ISBN13: 9789056702366