Dit boek is al jaren een van de populairste inleidingen in het Boeddhisme. Hoewel Steve Hagen Zen Boeddhist is, ervaren de meeste mensen dit eerder als een kijk in de wereld van Boeddhistische meditatie en praktische levensfilosofie in het algemeen.

Volgens de Biblion recensie:

De auteur, zenpriester en -leraar, beschrijft het zenboeddhisme als methode om bevrijd te worden van menseljke verwarring en onrust. Hij ontdoet het boeddhisme van culturele en rituele aspecten. Volgens hem is de essentie van het boeddhisme het gewaarzijn, het in contact staan met wat er van moment tot moment gebeurt. Zijn stelling is dat je al verlicht bent en dat je alleen maar gewaar hoeft te zijn om dat te realiseren. Aan de hand van een uitleg van de vier edele waarheden wordt ingegaan op wat lijden precies is, wat de oorzaak ervan is, het feit dat lijden ook kan ophouden en de methode om vrij van lijden te worden door het achtvoudige pad. Dit achtvoudige pad wordt verder uitgediept en verbonden met de eigen levenshouding. Het foutieve concept van een inherent bestaand zelf wordt besproken en weerlegd. In de appendix worden de twaalf schakels van onderling afhankelijk ontstaan uitgebreid verklaard. De stijl is direct en bondig. Er worden veel voorbeelden uit het dagelijks leven gebruikt om zaken te verhelderen. De combinatie van inhoudelijke uitleg en nadruk op het gewaarzijn maakt dit een bijzonder (zen)boekje.

Hierbij is het van belang te weten dat de twaalf schakels van onderling afhankelijk bestaan niet specifiek Zen zijn, maar algemeen Boeddhistisch. Ook het Achtvoudige Pad en de Vier Edele Waarheden worden door zowel Theravada als Mahayana Boeddhisten als essentieel Boeddhistisch gezien.

Boeddhisme in alle eenvoud benadert het boeddhisme op een heldere en ongekunstelde manier. Het centrale thema is ontwaken en bewust leven in het hier en nu. Toen de Boeddha werd gevraagd zijn leer in een woord samen te vatten, antwoordde hij: ‘Gewaarzijn.’ Boeddha’s observaties en inzicht zijn door de Amerikaanse zenpriester Steve Hagen kort, bondig en ontdaan van hinderlijk jargon verwerkt in zijn veelgeprezen boek. Het is een inspirerende gids voor iedereen die meer greep wil krijgen op zijn leven. In eenvoudige bewoordingen beschrijft Steve Hagen hoe je je kunt ontdoen van overtollige ballast om volledige geestelijke vrijheid te bereiken.
Steve Hagen begon in 1967 met zijn studie van het boeddhisme; in 1975 werd hij leerling van zenmeester Dainin Katagiri. In 1979 volgde zijn inwijding tot zenpriester, en sinds 1989 mag hij zich zenleraar noemen. Hagen woont en werkt in Minneapolis

  • Auteur: Steve Hagen
  • Volledige titel: Boeddhisme in alle eenvoud: ontwaak en ontdek wat nooit verandert
  • Uitgeverij: Altamira-Becht
  • Taal: Nederlands
  • Vertaald door: George Hulskramer
  • Afmetingen: 126x16x183 mm
  • Gewicht: 173 gr
  • Druk: 2 (2002)