Category: Uncategorized

Iedere stap is vrede, Thich Nhat Hanh

Elke ochtend als we wakker worden hebben we weer 24 splinternieuwe uren om te leven. Wat een kostbaar geschenk! Het ligt in ons vermogen zo te leven dat deze 24 uur onszelf en anderen vrede, vreugde en geluk brengen. Vrede is hier en nu te vinden, in alles wat we zien en doen. De vraag is alleen: zijn we er mee in contact?

Verlichting, vrede en vreugde kunnen ons niet door een ander geschonken worden. De bron zit in onszelf. Als we diep in het heden graven, kunnen we water vinden. Om werkelijk te leven, moeten we terugkeren naar het nu. Het voertuig dat ons naar het beden terugbrengt is onze bewuste ademhaling.

Een aantal lezingen, publicaties en gesprekken vormt het basismateriaal waaruit deze handleiding om te komen tot blijvende innerlijke vrede is samengesteld. Een boek vol praktische raadgevingen en overdenkingen, die cirkelen rond de gedachte dat uiterlijke vrede onbestaanbaar is zonder innerlijke vrede.

Het eerste deel van het boek behandelt de vele mogelijkheden om tot onze dagelijkse noodzakelijke rust te komen. Deel twee gaat in op de vraag hoe we die rustmomenten in onze levenswijze kunnen integreren. Het derde deel beschrijft de weg van de bodhisattva, de ‘held van het boeddhaschap’, die ten voorbeeld wordt gesteld als een figuur die in staat is zijn innerlijke vrede naar anderen uit te dragen. Thich Nhat Hanh is een Vietnamese Zen monnik, zen leraar, schrijver en vredesactivist, die sinds de Vietnam-oorlog wereldwijd bekend geworden is en talloze boeken op zijn naam heeft staan.

Iedere stap is vrede, Auteur: Thich Nhat Hanh, Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij, oktober 1994. Met een inleiding van de Dalai Lama.

Uncategorized

Zitten, de praktijk van Zen, Auteur: Nico Tydeman

Het zitten op een kussentje is de basis voor bijna alle vormen van meditatie. In het Zen Boeddhisme vormt dit zitten (zazen) het uitgangspunt van de praktijk van ons dagelijks leven. Lopen, werken, studeren, aanraken, horen, zien en spreken, elke handeling kan op de wijze van zazen worden gedaan. Het zitten in meditatie en alle problemen, pijn en moeite die daarmee gepaard gaan, worden in dit boek uiterst praktisch en direct beschreven.

Daarnaast wordt steeds duidelijk gemaakt wat de relatie is tussen het zitten en de gewone dagelijkse bezigheden. Schrijvend vanuit zijn eigen ervaring als leerling van Dürckheim en Richard Baker Roshi, en vanuit het meer dan twintig jaar leraar zijn, geeft Nico Tydeman talloze aanwijzingen die van groot nut zijn voor ieder die zelf zen en meditatie in praktijk wil brengen.

Zitten, de praktijk van Zen, auteur: Nico Tydeman

Auteur: Nico Tydeman
Uitgeverij Karnak | november 1991
Taal: Nederlands
Afmetingen: 128x13x201 mm
Gewicht: 170 gr
Druk: 1
ISBN10: 9063500122
ISBN13: 9789063500122

Uncategorized

Koan, contemplatie op woorden en gebaren, Auteur: Nico Tydeman

Koanstudie is een methode die in sommige zenscholen gebruikt wordt als oefenweg naar Verlichting. Een koan is een woord, een enkele zin of een verhaal, naar aanleiding waarvan de leerling met betrekking tot de boeddhistische leer tot ‘groot inzicht’ komt, Door middel van concentratie op een koan en de bestudering van het gedrag van de vroegere zenmeesters hopen zenleraren dat ook bij hun leerlingen Verlichting plaatsvindt.

Koanstudie is een methode als oefenweg naar Verlichting. Omdat weinigen het klassieke Chinees of het middeleeuwse Japans beheersen is in het Westen niet veel bekend over de koanliteratuur. Nico Tydeman geeft in het eerste deel een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van verschillende scholen in India, China en Japan. In het tweede deel komt de meditatieve praktijk van de koanstudie aan bod. De stijl is prettig leesbaar en toegankelijk. Abstracte begrippen worden afgewisseld met concrete voorbeelden en citaten uit oude geschriften van beroemde zenleraren. De koan ‘de grote weg is niet moeilijk voor wie geen voor- of afkeur heeft’ en wordt in vier sessies in dialoogvorm tussen meester en leerling weergegeven. Een mooi en begrijpelijk voorbeeld hoe een koanstudie in de praktijk gaat.

Er zijn acht paginagrote pentekeningen, de meeste van oude zenmeesters, evenwichtig over het boek verdeeld. Met nawoord en noten.

Koan, contemplatie op woorden en gebaren, auteur: Nico Tydeman

181 pagina’s | Uitgeverij Asoka | april 2005

Soort:Met illustraties
Taal: Nederlands
Afmetingen: 131x17x210 mm
Gewicht:245 gr
Druk:1
ISBN10:9056701037
ISBN13:9789056701031
Uncategorized

Geen meester, Geen leerling: gesprekken over het hart van meditatie

In de nadagen van meditatiecentrum ‘De Kosmos’ in Amsterdam nodigde Maarten Houtman, zenleraar en nestor van de Nederlandse zenbeweging, zijn collega Nico Tydeman uit om gesprekken te voeren over hun beider passie: de zenmeditatie. Ondanks de verschillen werkten ze vanuit dezelfde inspiratie, en bovendien waren ze oude vrienden. Uiteindelijk werden in totaal twintig gesprekken gevoerd, die zich uitstrekten over de periode maart 1989 tot mei 1995. Op Maarten’s voorstel kregen deze de werktitel Lekepraat mee.

Al lezend zult u gewaarworden dat deze ‘lekepraat’ in zijn veelomvattende beweging niet alleen heel verhelderend is voor de zenbeoefenaar, maar – meer dan dat – raakt aan de essentie van ons bestaan.
Lekepraat, Geen Meester, Geen Leerling: gesprekken over het hart van Zen Meditatie, Nico Tydeman & Maarten Houtman

172 pagina’s | Asoka Uitgevery | maart 2010

Taal: Nederlands
Afmetingen: 130x18x211 mm
Gewicht: 228 gr
Druk: 1
ISBN10: 905670236X
ISBN13: 9789056702366
Uncategorized

Boeddhisme in alle eenvoud, Steve Hagen

Dit boek is al jaren een van de populairste inleidingen in het Boeddhisme. Hoewel Steve Hagen Zen Boeddhist is, ervaren de meeste mensen dit eerder als een kijk in de wereld van Boeddhistische meditatie en praktische levensfilosofie in het algemeen.

Volgens de Biblion recensie:

De auteur, zenpriester en -leraar, beschrijft het zenboeddhisme als methode om bevrijd te worden van menseljke verwarring en onrust. Hij ontdoet het boeddhisme van culturele en rituele aspecten. Volgens hem is de essentie van het boeddhisme het gewaarzijn, het in contact staan met wat er van moment tot moment gebeurt. Zijn stelling is dat je al verlicht bent en dat je alleen maar gewaar hoeft te zijn om dat te realiseren. Aan de hand van een uitleg van de vier edele waarheden wordt ingegaan op wat lijden precies is, wat de oorzaak ervan is, het feit dat lijden ook kan ophouden en de methode om vrij van lijden te worden door het achtvoudige pad. Dit achtvoudige pad wordt verder uitgediept en verbonden met de eigen levenshouding. Het foutieve concept van een inherent bestaand zelf wordt besproken en weerlegd. In de appendix worden de twaalf schakels van onderling afhankelijk ontstaan uitgebreid verklaard. De stijl is direct en bondig. Er worden veel voorbeelden uit het dagelijks leven gebruikt om zaken te verhelderen. De combinatie van inhoudelijke uitleg en nadruk op het gewaarzijn maakt dit een bijzonder (zen)boekje.

Hierbij is het van belang te weten dat de twaalf schakels van onderling afhankelijk bestaan niet specifiek Zen zijn, maar algemeen Boeddhistisch. Ook het Achtvoudige Pad en de Vier Edele Waarheden worden door zowel Theravada als Mahayana Boeddhisten als essentieel Boeddhistisch gezien.

Boeddhisme in alle eenvoud benadert het boeddhisme op een heldere en ongekunstelde manier. Het centrale thema is ontwaken en bewust leven in het hier en nu. Toen de Boeddha werd gevraagd zijn leer in een woord samen te vatten, antwoordde hij: ‘Gewaarzijn.’ Boeddha’s observaties en inzicht zijn door de Amerikaanse zenpriester Steve Hagen kort, bondig en ontdaan van hinderlijk jargon verwerkt in zijn veelgeprezen boek. Het is een inspirerende gids voor iedereen die meer greep wil krijgen op zijn leven. In eenvoudige bewoordingen beschrijft Steve Hagen hoe je je kunt ontdoen van overtollige ballast om volledige geestelijke vrijheid te bereiken.
Steve Hagen begon in 1967 met zijn studie van het boeddhisme; in 1975 werd hij leerling van zenmeester Dainin Katagiri. In 1979 volgde zijn inwijding tot zenpriester, en sinds 1989 mag hij zich zenleraar noemen. Hagen woont en werkt in Minneapolis

  • Auteur: Steve Hagen
  • Volledige titel: Boeddhisme in alle eenvoud: ontwaak en ontdek wat nooit verandert
  • Uitgeverij: Altamira-Becht
  • Taal: Nederlands
  • Vertaald door: George Hulskramer
  • Afmetingen: 126x16x183 mm
  • Gewicht: 173 gr
  • Druk: 2 (2002)
Uncategorized

Mindfulness voor een gelukkig leven, Thich Nhat Hanh

In Mindfulness laat Thich Nhat Hanh zien hoe belangrijk het is om aandachtig te leven. Als je bewust leeft, beweegt, eet en met relaties bezig bent, zul je je vanzelf gelukkiger voelen. Met zijn oefeningen in mindfulness leert Thich Nhat Hanh je je geest te trainen om in het moment te leven. De oefeningen verbeteren je concentratie en verschaffen je inzicht, waarmee je je uiteindelijk kunt bevrijden van angst, spanning en boosheid en je het geluk beter kunt ervaren.

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken: Dagelijkse oefeningen, Eet oefeningen, Lichamelijke oefeningen, Relatie- en gemeenschaps-oefeningen, Overige oefeningen en Oefenen met kinderen. Hoewel mindfulness oorspronkelijk in het Boeddhisme bedoeld was om tot verlichting te leiden, is de benadering van Thich Nhat Hanh vooral gericht op het verminderen van stress.

Mindfulness is het eerste boek dat alle oefeningen en meditaties van Thich Nhat Hanh bevat die hij samen met zijn meditatie gemeenschap in Frankrijk gedurende 60 jaar heeft ontwikkeld. Met een voorwoord van prof. dr. Anne Speckens.

Mindfulness voor een gelukkig leven, Auteur Thich Nhat Hanh, 160 pagina’s, uitgeverij Bbnc, februari 2010

Uncategorized

Boeken over het Zen Boeddhisme van Thich Nhat Hanh

Mindfulness, Thich Nhat Hanh

In Mindfulness laat Thich Nhat Hanh zien hoe belangrijk het is om aandachtig te leven. Als je bewust leeft, beweegt, eet en met relaties bezig bent, zul je je vanzelf gelukkiger voelen. Met zijn oefeningen in mindfulness leert Thich Nhat Hanh je je geest te trainen om in het moment te leven. De oefeningen verbeteren je concentratie en verschaffen je inzicht, waarmee je je uiteindelijk kunt bevrijden van angst, spanning en boosheid en je het geluk beter kunt ervaren.

Volledige recensie

Adem is bewustzijn, Thich Nhat Hanh

Anapanasati Soetra. Basis tekst van Boeddha zelf over ademhaling bij meditatie. Thich Nhat Hanh vertaalt niet alleen, maar geeft ook op zijn unieke manier uitleg en praktische oefeningen.

Dit is het meest populaire boek op deze pagina.

 

Iedere stap is vrede
Gebaseerd op gesprekken en lezingen. Een meditatief boek dat je er op elke bladzijde aan herinnert dat de enige manier om vrede te vinden is … het in jezelf te vinden.

Omarm je woede, Thich Nhat Hanh
Noch het aggressief uiten van je woede, noch het wegdrukken daarvan werkt. Onder ogen zien en er mee leven is de boodschap van dit boek van Thich Nhat Hanh. Hij werkt het thema systematisch uit en geeft daarbij praktische handreikingen.

Aandacht is als zonneschijn, Thich Nhat Hanh
49 verzen om terug te keren tot het NU. Thich Nhat Hanh laat zich van zijn poetische kant zien. De verzen worden als dagelijkse mantras gebruikt op het Zen Centrum ‘Plum Village’ in Frankrijk. Elk vers is door Hanh becommentariseerd. Helder geschreven en met mooie zwart wit illustraties is dit een echte aanrader.
Boeddhisme voor gevorderden
Thich Nhat Hanh is vooral bekend om zijn inspirerende, goed te begrijpen uitleg van het Boeddhisme. Hij is echter, net als de Dalai Lama overigens, goed geschoold. Hierboven zagen we al vertalingen van zijn hand. Hier volgen boeken over meer filosofische en diepgaande onderwerpen uit het Mahayana en Zen Boeddhisme.

Leven in aandacht, Thich Nhat Hanh
Commentaar op het Satipatthana-Soetra. Dieper ingaand op meditatie en het zuiveren van de emoties en het denken. Leer omgaan met woede, verdriet, frustratie en gehechtheid – en daardoor van het lijden los te komen.

Vorm is leegte, leegte is vorm, Thich Nhat Hanh
De Prajnaparamita Hartsoetra is een van de basis-teksten uit het Mahayana Boeddhisme.Thich Nhat Hanh is voornamelijk bekend om zijn vele werken waarin compassie en diepe menselijkheid centraal staat. In dit werk gaat hij in op wat wel ‘de andere kant van het Mahayana Boeddhisme’ genoemd zou kunnen worden: een inzicht in de ‘leegte’ (Sunyata) van alles waar we waarde aan hechten.

Jezus en Boeddha als Broeders, Thich Nhat Hanh
Thich Nhat Hanh geeft in een aantal lezingen de essentie van religie aan – aan de hand van zowel Boeddha als Jezus Christus. Thema’s: wederopstanding, aandacht in alles wat je doet en de diepe grondslag van het bestaan.

Uncategorized

Meditatief wandelen met Thich Nhat Hanh

In Wandelen in vreugde reikt Zen auteur Thich Nhat Hanh eenvoudige oefeningen aan voor meditatief wandelen. Hierbij staat het genieten centraal: van elke stap, elke ademhaling, de blauwe lucht, het uitzicht vanaf het pad. In inspirerende commentaren laat hij zien hoe deze eenvoudige oefeningen hem hebben geholpen zijn eigen innerlijke vrede te hervinden op moeilijke momenten in zijn leven. Thich Nhat Hanh organiseerde direct na het uitbreken van de Vietnam-oorlog een geweldloze verzetsbeweging. Nu woont hij inmiddels een kwart eeuw in Frankrijk, waar hij het meditatiecentrum Plum Village oprichtte. De afgelopen jaren heeft hij over de hele wereld lezingen en retraites gehouden. Zijn mildheid en bescheidenheid, zijn grote sociale betrokkenheid en het feit dat hij leeft wat hij zegt, maken hem zeer geliefd. In simpele bewoordingen weet hij de essentie van het boeddhisme uit te leggen, direct gekoppeld aan de praktijk van het dagelijks leven. Een uitgebalanceerd en lichtvoetig boekje dat tot nadenken stemt.

Wandelen in vreugde, Een Gids in Loopmeditatie, door Thich Nhat Hanh, 80 pagina’s,  Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij, november 1998. Op zakformaat uitgegeven. Vertaald door Judith Bossert.

Uncategorized